Nowe metody kupowania

Klienci lubią kupować, szukać rozwiązań, wprowadzać w praktykę nowe metody leczenia, ale coraz bardziej nie lubią jak im się sprzedaje!.

W czasie transakcji zachowują się inaczej niż dotąd i nie akceptują wielu dotychczasowych metod rozmowy oraz perswazji. Mają dostęp do informacji wcześniej niż kiedykolwiek. Są lepiej przygotowani do negocjacji, zmęczeni tempem życia, mnogością opcji do wyboru, rozmowami z przedstawicielami firm a nawet samą ilością różnych informacji.

Dotychczasowe strategie dotarcia do nich, techniki sprzedaży oraz negocjacji znają często lepiej niż przedstawiciele firm. Nauczyli się zręcznie radzić sobie z perswazją, żądać lepszej oferty, wywierać wpływ. Nie działa już wiele zasad, które stanowiły do niedawna kanon wiedzy o zakupach.

Aby przygotować dobrą strategię, przygotować się do rozmów, warto znaleźć chwilę, aby zrozumieć przyczyny trudności w dotarciu do klientów oraz ich obecne preferencje na poziomie mentalnym.

Proponujemy 1 lub 2 dniowe szkolenie oraz ciekawe moduły w trakcie konferencji i spotkań cyklicznych firm.

Dedykujemy je zarówno dla managerów marketingu i sprzedaży, jak i dla specjalistów oraz przedstawicieli tych działów.

Do zobaczenia!