Akademia Współpracy z Kluczowym Klientem

Propozycja Szkoleniowa

Akademia Współpracy z Kluczowym Klientem to program szkoleń dla osób, które mają za zadanie współpracować ze strategicznymi klientami firmy.
Do udziału w niej zapraszamy nie tylko kierowników ds. kluczowych klientów, ale także osoby zajmujące inne stanowiska, które tego typu
kompetencji potrzebują.

Rynek wciąż się konsoliduje. Coraz większe znaczenie ma współpraca z kluczowymi klientami. Istnieje szereg kryteriów, dzięki którym
dany klient zostaje uznany za kluczowego. Mowa o producentach, dystrybutorach, sieciach handlowych, grupach zakupowych, czy różnych
usługach. Stąd też różna rola Key Account Managerów i Specjalistów. KAM -owie odpowiadają też niekiedy za kontakt z osobami
opiniotwórczymi w środowisku, ważnymi jednostkami publicznymi, zajmują się przetargami, kontaktami z różnymi dostawcami i in. To, jakie
kryterium zostało obrane do zdefiniowania klienta, jest kwestią indywidualną każdej organizacji.

Powodem utworzenia w firmie funkcji KAM jest zapewnienie wysokiego poziomu profesjonalnej obsługi dla wyodrębnionych, najważniejszych
klientów firmy. Dla takich podmiotów przygotowuje się specjalne strategie i oferty. Z nimi współpracuje się na indywidualnych warunkach.

Osoba wybrana do współpracy z kluczowymi Klientami, powinna radzić sobie z wieloma stresującymi i bardzo trudnymi sytuacjami ze
świadomością, że  „gra o wysoką niekiedy stawkę”. Choć współpraca na zasadzie obopólnych korzyści jest najważniejsza, trudno niekiedy tego
dokonać, a każde ustępstwo może sporo kosztować.

Key Account Manager to z jednej strony manager, a z drugiej bardzo dobry specjalista sprzedażowy. Niekiedy nazywany jest negocjatorem
biznesowym. 
Z jednej strony zajmuje się budowaniem relacji, analizą, konstruowaniem taktyki, planowaniem, monitorowaniem, kontrolowaniem,
przewodzeniem, motywowaniem i koordynowaniem… , a z drugiej musi wykazywać sporą wiedzę, pewne podstawy psychologii, najwyższe
umiejętności sprzedażowe i negocjacyjne.

KAM potrzebuje bardziej regularnych szkoleń, warsztatów i dni coachingowych niż szereg innych osób w firmie! To KAM musi rozpoznawać
specyficzną dla każdego Klienta sytuację i określać obszary współpracy. Do czynienia ma natomiast z dobrze przygotowanymi do tej roli
partnerami.

Dlatego KAM – owie mają zazwyczaj sporą świadomość poziomu własnych kompetencji i są gotowi efektywnie je rozwijać. Nikt tak jak oni nie
potrzebuje też wysokiego poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości. Niestety z tym bardzo często bywają problemy. Może to być
związane z pewnym obciążeniem psychicznym jakie daje odpowiedzialność za zakładany obrót i oczekiwanie odniesienia sukcesu.

Nie zawsze jednak zapewniamy KAM – om oczekiwane szkolenia. Na co dzień bowiem koncentrujemy się głównie na przygotowaniu atrakcyjnej
oferty handlowej, zapominając o rozwoju kompetencji pracowników, którzy tę ofertę prezentują.

Zarządzanie współpracą z kluczowymi partnerami biznesowymi wcale nie musi być przykrym wyzwaniem. Może stać się pasją budowania relacji
oraz przygodą w ciągłym doskonaleniu się.

Akademia KAM jest taką przygodą. Służy rozwijaniu, w przyjemny dla uczestników sposób, kluczowych kompetencji w obszarze managerskim,
sprzedażowym oraz psychologicznym.

Szkolenia dla KAM proponujemy jako:

  • Dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów szkolenia wewnętrzne
  • Krótkie moduły szkoleniowe w trakcie cyklicznych spotkań firmowych
  • Udział w pojedynczych, wybranych szkoleniach otwartych Akademii KAM (kalendarz szkoleń otwartych)
  • Udział w całej Akademii KAM w ciągu roku ( 5 szkoleń )

PROGRAM AKADEMII KAM

I. Skuteczne techniki prowadzenia rozmów handlowych - 2 dni

1. Kluczowe elementy skuteczności rozmów handlowych
2. Podstawy matematyki handlowej
3. Najnowsza psychologia sprzedaży i zakupów;
4. Sposoby podejmowania decyzji. Zmiana przekonań i nawyków
5. Matryca aktywnego umysłu i główne typy klientów
6. Merchandising w praktyce
7. Zaawansowane techniki komunikacyjne i sprzedażowe dla KAM
8. Zarządzanie klientem w czasie współpracy
9. Zarządzanie własną motywacją i skutecznością
10. Podstawy analizy transakcyjnej

II. Praktyczne negocjacje dla KAM - 2 dni

1. Zrozumienie drugiego negocjatora
2. Negocjacje wokół stanowisk oraz wokół interesów;
3. Przygotowanie i otwarcie rozmów;
4. Rozwinięcie – gra środkowa
5. Gra końcowa – kluczowe techniki
6. Operowanie ceną w trakcie negocjacji
7. Sprawy ważniejsze niż pieniądze
8. Techniki kontrolowania przebiegu rozmów
9. Przyspieszanie i kończenie negocjacji
10. Przygotowanie do rozmów rocznych

III. Biznesowe prezentacje i wystąpienia publiczne - 2 dni

1. Sztuka przekonywania i prezentacji. Metody prezentowania oferty;
2. Prezentacja narracyjna;
3. Format prezentacji perswazyjnej w praktyce
4. Prezentacja wobec grupy
5. Rozmowy okresowe i roczne z klientami
6. Elementy techniczne prezentacji oraz dobre praktyki

IV. Kluczowe techniki wywierania wpływu i obrony przed manipulacją - 2 dni

1. Istota i sposoby wywierania wpływu
2. Rozpoznawanie i obrona przed najcześciej stosowanymi metodami:

– Manipulacja skoncentrowana na samoocenie
– Manipulacja wykorzystująca dysonans poznawczy
– Manipulacja emocjami
– Manipulacja poczuciem kontroli
– Manipulacja oparta na wrodzonych automatyzmach
– Mechanizmy obronne i techniki radzenia sobie

3. Etyczne i dyplomatyczne metody wywierania wpływu na klientów

– Najważniejsze reguły społeczne w praktyce KAM
– Szereg bardzo użytecznych technik:

a. Technika identyfikacji
b. Technika „granfalonu”
c. Pusty portfel
d. Czy to już wszystko?
e. Metoda uświadamiania hipokryzji
f. Wilk w owczej skórze
g. Metoda utopionych kosztów oraz szereg innych.

Inwestycja

  • Grupowe szkolenia wewnętrzne dla KAM przygotowujemy w oparciu o potrzeby klientów i negocjujemy indywidualnie
  • Przy małej ilości uczestników zapraszamy do udziału w profesjonalnym szkoleniu otwartym. Udział w jednym, dwudniowym wybranym module szkoleniowym wynosi 2250 zł + VAT na osobę.
  • Przy jednorazowym zakupie udziału w trzech dwudniowych modułach szkoleniach – czwarte szkolenie gratis ( 3 + 1 gratis ), czyli 6750 zł netto (+ 23% VAT) za 8 dni szkoleniowych na osobę.
  • Cena obejmuje: uczestnictwo w warsztatach, materiały szkoleniowe, obiady, przerwy kawowe oraz certyfikat udziału w szkoleniu. 

   Cena nie obejmuje: noclegu i ewentualnych kolacji.

   Miejsce realizacji: szczegółowe informacje dotyczące miejsca realizacji szkolenia znajdują się w kalendarzu szkoleń otwartych, który znajduje się w opisie szkoleń otwartych


   Na życzenie pomożemy Państwu w dokonaniu rezerwacji noclegów.

Oferujemy również podobny program specjalistycznych szkoleń zamkniętych dla KAM i KAS na rynku farmaceutycznym

METODOLOGIA WARSZTATÓW

Szkolenia mają charakter zajęć opartych na osobistym doświadczaniu, odkrywaniu prawidłowości, wyciąganiu wniosków i ich generalizacji, zabawie oraz specjalnie przygotowanych ćwiczeniach praktycznych. Przebiegają w atmosferze zaciekawienia, odkrywania nowych możliwości oraz swobodnej dyskusji. To bardzo praktyczne zajęcia oparte na metodologii Kolba. Poza tym w trakcie ich przebiegu przedstawiane są najnowsze badania, najnowsza wiedza, tzw. dobre praktyki i wiele nowoczesnych technik.
W trakcie szkoleń cyklicznych oferujemy ciekawe narzędzia aktywizacji uczestników i budowania ducha zespołu.

Zapraszamy do udziału w naszych szkoleniach.

 

Szkolenia dla firm

Szkolenia otwarte