Zarządzanie przez cele

Jednym z kluczowych obszarów kompetencji managerskich jest umiejętność wyznaczania i egzekwowania realizacji celów. Jasno określone cele dla każdego i wynikające z nich właściwe zadania mogą być gwarancją realizacji zakładanego planu firmy. Ta umiejętność jest kluczowa dla osiągnięcia efektywności własnej managera oraz skuteczności całego zespołu, którym kieruje.

Każdy cel jednak musi spełniać pewne kryteria i być osadzony w realiach czasowych. Problem polega jednak na tym, że ludzki mózg przez wieki przyzwyczaił się do czasu naturalnego a obecnie nie zawsze dobrze funkcjonuje w odniesieniu do wprowadzonego przez człowieka sztucznie czasu linearnego. Bez zdobycia umiejętności odpowiedniego planowania w czasie trudno jest w pełni zrealizować zamierzenia.

Czynnikiem, który istotnie wpływa na skuteczność realizacji celów jest właściwy dobór zadań oraz właściwy sposób ich komunikowania do pracowników o różnym stażu pracy, różnych poziomach umiejętności i innej gotowości do ich realizacji. Warto więc posiąść umiejętność dostosowania stylu przywództwa do możliwości i potrzeb pracownika.

Korzyści dla uczestników

  • doświadczą osobiście czym w ogóle jest dla nich czas, w jaki sposób w nim funkcjonują oraz poznają ich osobiste potrzeby rozwojowe w tym zakresie
  • nauczą się stosować własne strategie odnośnie kontroli i zarządzania czasem
  • nauczą się ustalać priorytety i planować aktywności
  • poznają sposoby ustalania i weryfikacji celów własnych oraz podległego zespołu
  • zrobią szybką analizę poziomu gotowości do wykonywania zadań swojego zespołu
  • dowiedzą się jak zmieniać styl przywództwa i rodzaje zadań w zależności od poziomu gotowości ich podwładnych do ich realizacji
  • poznają sposoby skutecznego egzekwowania pełnej realizacji celów

Szkolenie ma charakter zajęć opartych na osobistym doświadczaniu, odkrywaniu prawidłowości, wyciąganiu wniosków i ich generalizacji, zabawie oraz specjalnie przygotowanych ćwiczeniach praktycznych. Przebiega w atmosferze zaciekawienia, odkrywania nowych możliwości oraz swobodnej dyskusji. To bardzo praktyczne zajęcia ściśle oparte na metodologii Kolba. Poza tym w trakcie ich przebiegu przedstawiane są najnowsze badania, tzw. dobre praktyki i wiele nowoczesnych technik.