Zarządzanie zmianą

Proponowane szkolenie pozwala zrozumieć zmianę jako proces, poznać jej przebieg i dynamikę, nauczyć się ją wdrażać w konkretnych realiach Państwa firmy oraz nabyć niezbędne umiejętności, aby stać się jej ambasadorem.

W starożytności wierzono, że w zbiornikach wodnych żyją niebezpieczne smoki. Wiele lat później wydawało się, że smoki zostały okiełznane. Tylko pozornie.

W dobie globalizacji, potężnego przyspieszenia, rewolucji informacyjnej i niespotykanej dotąd konkurencji, smoki żyją wszędzie. Wokół nas jest ich pełno i w każdej chwili nam zagrażają. Zawsze baliśmy się „nieznanego” i pragnęliśmy stabilizacji. Teraz do końca nie wiemy, kto jest wrogiem i jak go powstrzymać, zanim dokona czegoś, co może nam zagrozić?

Jednocześnie to co nie jest znane, może być także olbrzymią szansą. To olbrzymi ocean nowych możliwości. Wystarczy odważnie i z dużym zapałem wyruszyć w ten rejs, aby odkryć nowy kontynent, nowe perspektywy…

Jeszcze niedawno rynek wydawał się przewidywalny i stabilny, managerowie radzili sobie bez większych problemów z realizacją planów, a ludzie pracowali przez wiele lat w tej samej firmie. Nadrzędnym celem było zapewnienie stabilności przedsiębiorstwa w dłuższym czasie i niewielka modyfikacja obecnej strategii z roku na rok.

Obecnie jedyną stałą rzeczą w biznesie jest potrzeba zmian. Gotowość do ciągłego rozwoju i wprowadzania nowych rozwiązań jest nieodzowna. Decyduje ona o przewadze konkurencyjnej i pozycji rynkowej firmy. Konieczne stało się informowanie pracowników o potrzebie ciągłych modyfikacji, konieczności opuszczania, raz po raz, strefy komfortu oraz przewodzenie zespołom w trakcie transformacji.

Zmiany stały się nieuniknione i zachodzą niezależnie od naszej woli. Jednak ich akceptacja i radzenie sobie z nimi, stwarza często problemy. W wielu wypadkach odpowiednie przygotowanie i trening dla kadry kierowniczej, zespołów zadaniowych i pracowników jest nieodzowny. Trzeba okiełznać smoki.

Zmiany dotyczą dziś różnych obszarów w firmie. Zarządzanie nimi nie jest trudne, jeśli zarówno managerowie, jak i pracownicy są do tego odpowiednio przygotowani oraz jeśli przestrzegają pewnych podstawowych zasad. To Państwo zdefiniują jednak potrzebny zakres wsparcia naszej firmy. Szczegóły dotyczące projektów ustalimy więc indywidualnie. 

Prosimy o kontakt.