Zapobieganie wypaleniu zawodowemu

Wypalenie zawodowe nazywane jest chorobą cywilizacyjną XXI wieku. Jego wystąpienie przysparza wielu kłopotów zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Dotyczy zarówno szeregowych pracowników, specjalistów, jak i managerów różnych szczebli. Zapobieganie jego wystąpieniu oraz radzenie sobie z jego pierwszymi symptomami może być w firmie niezwykle ważne.

Kiedy może się pojawić wypalenie zawodowe?

Na wyższym poziomie powoduje je szeroko rozumiany stres, który człowiek przeżywa w pracy i z którym nie może sobie dać rady. Choć stara się jak potrafi, po jakimś czasie traci siły i motywację. Poddaje się, co niesie za sobą szereg niepożądanych konsekwencji.

Wypalenie bywa też efektem trudności w relacjach społecznych oraz w spełnieniu przez osobę zatrudnioną pokładanych w niej oczekiwań zespołu.

Kolejny powód może stanowić różnica między tym kim dana osoba jest, a tym kim chciałaby być, albo powinna jej zdaniem być. Człowiek w takim wypadku nie akceptuje sam siebie, swojej firmy, swojego stanowiska, a nawet obranej drogi życiowej. Z pewnych powodów, często związanych z potrzebami bytowymi i bezpieczeństwa, jednak tego nie zmienia. Obwinia się, spada jego poczucie wartości i traci nadzieję. Pojawia się apatia, złość, zniechęcenie, a nawet agresja.

Wypalenie zawodowe to często również problem tych pracowników, których praca nie cieszy się społecznym poważaniem, którzy nie odczuwają satysfakcji ze względu na wymagające zadania bądź niskie uposażenie. Do tej grupy należą nauczyciele, którzy mają wysokie kwalifikacje, pracują ciężko, zarabiają mało, a ich praca społecznie jest postrzegana jako łatwa i pełna dodatkowych profitów.

Podobne problemy spotykają również pracowników o dużych potrzebach poznawczych i ambitnych. Tacy ludzie chcą się rozwijać, zwiększać swój zakres odpowiedzialności, brać udział w ciekawych projektach oraz awansować. Pracują ciężej niż inni. Zapominają o ich własnym życiu prywatnym i pasjach. Problem pojawia się, gdy nie zostają zaspokojone ich oczekiwania.

Co oznacza postępujące wypalenie zawodowe?

   • Najpierw może pojawić się uczucie stopniowego wyczerpania i ciągłego zmęczenia. Brakuje energii, koncentracji, pojawia się senność. Trudno wypocząć w weekend, a po urlopie ten stan szybko powraca.
   • Brak energii powoduje, że osoba nie angażuje się w dodatkowe inicjatywy w pracy. Wycofuje się też z życia towarzyskiego. Brak jej pasji i radości dnia codziennego.
   • Pojawia się agresja, niechęć do współpracy, konflikty, negowanie punktu widzenia innych ludzi.
   • Praca zaczyna zajmować coraz więcej czasu, a życie prywatne coraz mniej. Mimo dłuższej pracy efekty stają się coraz gorsze. Spada kreatywność.
   • Słabsza wydajność w pracy i pogorszenie kontaktów ze współpracownikami i klientami powoduje postępującą degradację relacji interpersonalnych. Osoba nie jest tego wszystkiego świadoma i walczy o poprawę tej sytuacji. Nie wie jednak jak to robić. Brakuje jej coraz bardziej pomocy i wsparcia. Ma wokół siebie coraz więcej wrogów. Zaczyna mieć duże wahania nastrojów.
   • Taka sytuacja sprawia, że organizm zaczyna reagować psychosomatycznie. Pojawiają się różnego rodzaju problemy zdrowotne. Częstsze przeziębienia, problemy ze snem, problemy żołądkowe i wiele innych. Ciało nie wytrzymuje długotrwałego okresu wołania o pomoc. Zwiększa się absencja w pracy, pozorowanie pracy, narzekanie, zniechęcanie innych…
   • Po długim okresie takiego stanu pracownik wchodzi w fazę desperacji. Ulgę przynosi alkohol, narkotyki, różnego typu ryzykowne zachowania. Nałogi wpychają ją jeszcze głębiej w kłopoty. Nie jest akceptowana, traci pracę, niekiedy popada w konflikt z prawem. Niekiedy dla takiej osoby wyjściem staje się w jej postrzeganiu tylko samobójstwo.

Przedstawiony, przykładowy scenariusz może być oczywiście dla różnych osób inny. Nie zmienia to jednak faktu, że obserwując nieświadomego swojego problemu pracownika pracodawca, czy przełożony jest w stanie rozpoznać syndrom wypalenia zawodowego i mu zaradzić.

Choć w firmach bardzo ważna jest efektywność pracy, problemowi wypalenia zawodowego nie zawsze poświęca się wystarczająco dużo uwagi.

Propozycja

   • Proponujemy 1 lub 2-dniowe warsztaty dotyczące radzenia sobie z wypaleniem zawodowym zarówno dla kadry kierowniczej, jak i dla pracowników.
   • Oferujemy również krótkie, kilkugodzinne moduły szkoleniowe w trakcie konferencji i różnego rodzaju spotkań firmowych.

Metodologia warsztatów

Zajęcia prowadzą doświadczeni i dobrze wyszkoleni trenerzy i psychologowie, posiadający także duże doświadczenie kierownicze. Oparte są na osobistym doświadczaniu, odkrywaniu prawidłowości, wyciąganiu wniosków i ich generalizacji. Nie zabraknie w nich gier, zabaw oraz specjalnie przygotowanych ćwiczeń praktycznych. Przebiegają w atmosferze zaciekawienia, humoru, zaskoczenia, odkrywania nowych możliwości oraz swobodnej dyskusji. [/vc_column_text]

Serdecznie zapraszamy!