New Challenge Sales Model

W wielu branżach zauważa się, że dotychczasowe modele sprzedaży są z roku na rok coraz mniej skuteczne. Klienci nie zmieniają swoich przyzwyczajeń, trudniej podejmują nowe decyzje, nie poddają się argumentacji i perswazji.

Zespoły sprzedaży nie potrafią uzyskać znaczącej przewagi konkurencyjnej, zachęcić klientów do przyjęcia nowych rozwiązań, często mają spore trudności, aby sprzedać więcej.

Ma to szczególne znaczenie dla branż, w których przedstawiciele firm współpracują z klientami długofalowo, kiedy sprzedają nowe produkty i usługi wymagające pewnej wiedzy merytorycznej i fachowej.

Najnowsze badania pokazują że aż trzy czwarte liderów sprzedaży potwierdziło, że chcą sprzedawać swoim klientom rozwiązania zamiast oferować produkty oraz usługi lepsze, tańsze i w promocji.

Jednocześnie ich firmy stosują od lat niemal te same techniki sprzedaży, które obecnie już im tego nie zapewniają.

PRZEŁOM W SPRZEDAŻY

  • New Challenge Sales Model powstał w oparciu o najnowszą wiedzę sprzedażową oraz praktyczne doświadczenie.
  • Na obecnym rynku niespełna 80% transakcji, to sprzedaż rozwiązań, promocja merytoryczna, transakcje na dużą skalę
   i złożone. Wymagają one zupełnie innych niż dotąd modeli jakościowych.
  • W Polsce praktykowane są zazwyczaj znane od lat systemy i techniki sprzedaży dla małych i mniej złożonych transakcji. Ich skuteczność znacząco spada, bo nie są one już narzędziem dostosowanym do potrzeb klientów oraz adekwatnym do obecnych zadań przedstawicieli firm.
  • New Challenge Sales Model to szczególnie przydatne rozwiązanie dla tych firm, które nie chcą koncentrować się na konkurencji cenowej i presji zapasu, lecz chcą prowadzić sprzedaż rozwiązań poprzez pracę zespołu sprzedażowego.
  • W firmach, które bazują jednak na konkurencji cenowej, rabatach, promocjach i presji zapasu New Challenge Sales Model również ma wiele do zaoferowania. Okazał się znacznie skuteczniejszym modelem niż obecne, a firmy, które go wdrożyły uzyskały istotny wzrost sprzedaży.
  • Wysoka skuteczność modelu jest potwierdzona w praktyce firm na polskim rynku.

Nasi klienci otrzymują od nas co roku aktualizację modelu, zapewniającą jego aktualność w stosunku do zachodzących w tej dziedzinie zmian na świecie.

PROPONOWANE ETAPY WDRAŻANIA MODELU:

 1. Dwudniowe intensywne szkolenie dla managerów oraz zespołu sprzedażowego
 2. Badanie efektywności szkolenia w praktyce klienta
 3. Jednodniowe szkolenie doskonalące po pierwszym okresie wdrożenia
 4. Realizacja ustalonego z klientem programu implementacyjnego: wsparcie na każdym z etapów, implementacyjne warsztaty praktyczne, coaching

METODOLOGIA WARSZTATÓW:

Zajęcia prowadzone są przez dwóch doświadczonych trenerów, posiadających także duże doświadczenie managerskie. Szkolenia mają charakter zajęć opartych na osobistym doświadczaniu, odkrywaniu prawidłowości, wyciąganiu wniosków i ich generalizacji, zabawie oraz specjalnie przygotowanych ćwiczeniach praktycznych. Przebiegają w atmosferze zaciekawienia, odkrywania nowych możliwości oraz swobodnej dyskusji. To bardzo praktyczne zajęcia oparte na metodologii Kolba. Poza tym w trakcie ich przebiegu przedstawiane są najnowsze badania, najnowsza wiedza, tzw. dobre praktyki i wiele nowoczesnych technik.

Prosimy o kontakt.