Motywacja pracowników 3.0
Czym jest autentyczna obecność w pracy?

Z badań wynika, że 27% szefów wierzy, że pracownicy są wobec firmy bardzo lojalni i są z nią tak bardzo związani, że ze swojej współpracy czerpią inspirację życiową. Jednak tylko 4 pracowników na 100 to potwierdza. Czy prawdą jest, że firmy tracą kontrolę nad swoimi pracownikami i współpracownikami?

Prezesa jednej z firm zapytano niedawno: ile osób pracuje w Pana firmie?
„Około połowa” – odpowiedział.

Nie wszyscy uczestnicy spotkania od razu zrozumieli, co miał na myśli?
Spodziewali się bowiem jakiejś liczby.

Doprecyzował więc, że jego zdaniem połowa jego pracowników oddaje firmie ich czas, natomiast nie są w miejscu pracy autentycznie obecni. Myślami są gdzieś indziej i nie wykazują właściwego zaangażowania. Marnotrawią czas, wysiłki i zasoby. Jego firma mogłaby osiągnąć znacznie więcej, gdyby znalazła sposób na zmotywowanie tych osób.

Ciekawe dane na ten temat zostały opublikowane w Gallup Management Journal. Dotyczą one rynku amerykańskiego.

  • Tylko 29% pracowników było zaangażowanych w pracę. Ci ludzie współpracowali, pracowali z pasją i poczuciem głębokiego związku z ich firmą. Aktywnie angażowali się też w pomoc innym.
  • Ok. 55% pracowników nie było zaangażowanych. Charakteryzowało ich to, że odbywali „senne spacery” przez cały dzień roboczy. Oddawali swój czas, ale trudno było dostrzec w tym co robią pasję i oddanie. 

Parafrazując wypowiedź Jacka Welcha na tem temat można powiedzieć, że ci ludzie „nigdy nie popełniali błędu aktywności”.
  • 16% pracowników aktywnie zniechęcało siebie i innych do tej pracy. Byli zajęci użalaniem się nad swoim nieszczęściem. Nie dość, że niewiele do organizacji wnosili, to w dodatku podważali to, co ich zaangażowani współpracownicy próbowali osiągnąć.

Inne badanie przeprowadzone na grupie 85 tysięcy osób pracujących w pełnym wymiarze czasu, w dużych i średnich przedsiębiorstwach na całym świecie wykazało, że tylko 14% pracowników było autentycznie zaangażowanych w swoją pracę. Istniały też różnice regionalne. Meksyk i Brazylia miały na przykład największy odsetek zaangażowanych pracowników, natomiast Włochy i Japonia największy odsetek pracowników skrajnie niezaangażowanych.

Być może jest trochę prawdy w tym, co powiedziała kiedyś przewodniczka turystyczna w Kalabrii: Tu człowiek rodzi się zmęczony i żyje po to, aby odpocząć…

Czy zaangażowanie rzeczywiście czyni tak dużą różnicę?
Czy kierownictwo powinno zajmować się nim i doskonalić te umiejętności managerów?

Aby odpowiedzieć na te pytania warto zastanowić się, czy istnieje istotny związek pomiędzy wysokim zaangażowaniem pracowników, a wydajnością całej firmy?

Odpowiedź wydaje się łatwa, jednak aby ją jeszcze uwiarygodnić warto zaznaczyć, że zgodnie z metaanalizą wielu różnych badań opublikowaną w czasopiśmie Applied Psychology, satysfakcja i zaangażowanie pracowników mają olbrzymi wpływ na wyniki biznesowe w wielu różnych organizacjach.

Ważniejsze pytanie brzmi więc:

O ile bardziej produktywni są dobrze zmotywowani, autentycznie obecni pracownicy od tych mniej zaangażowanych, którzy działają pod presją, wykonują zadania z obowiązku i trzeba ich wciąż kontrolować?
Na poziomie logicznym wielu managerów przyznaje rację takim doniesieniom, jednak na co dzień zdobywa jedynie motywację zewnętrzną. Stąd tak niewielu autentycznie obecnych pracowników w większości firm.
Jednym z wielu przykładów jest firma z branży finansowej – Century Financial Corporation. W przeprowadzonym tam badaniu stwierdzono między innymi, że grupa pracowników słabiej zmotywowanych przynosiła co najmniej o 1/4 mniejsze dochody, niż ich bardziej zaangażowani koledzy.

Zaangażowanie pracowników wpływa również na ich umysł oraz to jak postrzegają siebie. Zwiększa ono bowiem pewność siebie, wiarę we własne umiejętności oraz wiarę w sukces. To bardzo pomaga w odnoszeniu sukcesów.

  • 84% wysoko zaangażowanych pracowników wierzy, że mogą pozytywnie wpłynąć na jakość ich produktów czy usług w organizacji, w porównaniu do 31% mniej zaangażowanych kolegów
  • 68% procent wysoko zaangażowanych pracowników jest przekonana, że mogą pozytywnie wpłynąć na obniżenie kosztów firmy, w porównaniu z zaledwie 19 procentami niezaangażowanych.
  • 62% dobrze zmotywowanych pracowników wierzy, że może pozytywnie wpłynąć na poprawę jakości obsługi klienta, w porównaniu z 27 procentami u osób niezmotywowanych

 

Istnieje wiele doniesień, iż mniej zaangażowani pracownicy są średnio kilka dni w roku więcej nieobecni w pracy, kosztują więcej, produkują mniej, wpływają negatywnie na zespół.

Biorąc pod uwagę te dane, łatwo domyślić się, które firmy lepiej wykonują swoje zadania i radzą sobie z konkurencją.

Na poziomie logicznym wielu managerów przyznaje rację takim doniesieniom, jednak na co dzień zdobywa jedynie motywację zewnętrzną pracowników. Stąd tak niewielu autentycznie obecnych pracowników w większości firm.

Motywowanie pracowników jest nie tylko deklaratywną wiedzą, ale głównie zestawem umiejętności, które trzeba doskonalić. To jeden z kluczowych obszarów, które powinny być rozwijane w tych czasach.


Zapraszamy do polubienia naszej strony:
https://www.facebook.com/yourlife.edu/

Szkolenia dla firm

Szkolenia otwarte